ΙΕΚ DELTA 360

IEK DELTA 360 Υποτροφία Σπουδών Greek Radio Contest Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360° συνδυάζουμε τις πιο σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές Επαγγελματικής Κατάρτισης, κορυφαίους επαγγελματίες – εκπαιδευτές και τη δυναμική σύνδεση με την αγορά εργασίας…

Διαβάστε περισσότερα